Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen

Bruto vloeroppervlakte

De bruto vloeroppervlakte van een ruimte, of van een groep ruimten, is de oppervlakte gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of een groep van ruimten omhullen.

Bij bepaling van deze Bruto vloeroppervlakte (BVO) wordt niet meegerekend: een  schalmgat of een vide met een oppervlakte die groter dan, of gelijk is aan 4,0m2 (inclusief de ruimte voor verticaal verkeer).

Indien binnenruimte aan een aanbetalende binnenruimte grenst, moet worden gemeten tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructie.

Indien een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het grondvlak van de scheidingsconstructie volledig worden toegerekend aan het BVO van de binnenruimte.

Gebruiksoppervlakte

De gebruiksoppervlakte (GO) van een ruimte, of van een groep ruimten, is de oppervlakte gemeten op vloerniveau tussen de opgaande scheidingsconstructie die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

Bij de bepaling van de gebruiksoppervlakte wordt niet meegerekend:

  • Een vide indien de oppervlakte daarvan groter is dan, of gelijk aan 4,0 m2.
  • Constructieve delen zoals dragende binnen- en buitenmuren en (leiding) schachten en vrijstaande constructies zoals kolommen, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk aan 0,50 m2.
  • Ruimten met beperkte stahoogten dit is de oppervlakte van vloeren, waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,50 m1, met uitzondering van vloeren onder trappen.

Gebruiksoppervlakte: Overig inpandige ruimte

Een ruimte(n) is overig inpandige ruimte(n) indien een van de onderstaande gevallen geldt:

  • Het hoogste punt is tussen de 1,50m1 en 2,0 m1 hoog is.
  • Het hoogste punt hoger dan 2,0 m1 is, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2,0 m1 kleiner dan 4,0m2 is.
  • De ruimte(n) bouwkundig slechts geschikt is als bergruimte(n), bijvoorbeeld een fietsenstalling, een garage of een niet te belopen zolder.
  • Er sprake is van een bergzolder, dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met een niet vaste trap en/of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan 1,0 m2.

In twijfelgevallen worden de ruimte gerekend als woonruimte. Gang, keuken en bijkeuken, wasmachine ruimte, pantry, kitchenette, cv-ruimte, vaste kast en meterkast worden allen gerekend als woonruimte.

Buitenruimten

De NEN 2580 kent diverse definities voor buitenruimten. Vanuit een praktisch oogpunt is in dit meetrapport de oppervlakte van buitenruimten zoals balkons en patio’s vastgesteld op basis van de netto oppervlakte.

Een ruimte(n) is gebouwgebonden buitenruimte(n) indien deze ruimte(n) niet of slechts gedeeltelijk is omsloten door vaste wanden en daardoor geen vaste buiten omgrenzing heeft. Denk hierbij aan een balkon of dakterras. In geval van een appartement gelegen  op de begane grond dient een terras, wanneer en voor zover dit terras rust op een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie van de woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte te worden beschouwd. Dit is een uitzondering op de algemene regel en NEN 2580.

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt onderscheid gemaakt tussen overdekte ruimte en niet-overdekte ruimte. Bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale projectie van de overkapping. Bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt het oppervlak gemeten tot de opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dak opstand of rand van de vloerconstructie.

Een ruimte is externe bergruimte indien er geen gedeelde muur is met het hoofdgebouw en de ruimte alleen bereikbaar is via de open lucht. Verder geldt dat externe bergruimte nooit een woonfunctie kan hebben.

Perceel (kadastrale grenzen)

Indien er in dit rapport een oppervlakte van bijvoorbeeld een tuin wordt genoemd, is deze oppervlakte uitsluitend indicatief bedoeld. Voor het exact vaststellen van de oppervlakte van het perceel dient u het officiële kadaster of een gecertificeerde landmeter te raadplegen.