Meetinstructie Bruto inhoud woningen

De meetinstructie is gericht op het meten van de bruto inhoud per pand, een woning of een complex.

Bij een pand of complex (en dus ook bij een eengezinswoning) wordt de begane-grondvloer en dakconstructie volledig betrokken in de berekende bruto inhoud. Bij een pand of complex met meergezinswoningen worden ook de gemeenschappelijke verkeersruimten (trappen, liften) en overige ruimten meegenomen.

De meetinstructie kan ook worden toegepast voor het meten van de bruto inhoud van een afzonderlijke woning binnen een pand of complex voor meergezinswoningen (de inhoud “achter de voordeur”).

Bij de meting van de bruto inhoud van de woning of het complex wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende functies van de delen van een woning (bijvoorbeeld “woonruimte” versus “overige inpandige ruimte”) of het complex.

Indien aanwezig en relevant wordt de bruto inhoud van de externe bergruimte en van een externe garage afzonderlijk bepaald.

Principe:

a. De inhoud van de bouwlaag van een woning wordt gemeten door de totale verdiepingsoppervlakte van de bouwlaag te vermenigvuldigen met de (bruto) hoogte van die bouwlaag;

b. De totale verdiepingsoppervlakte van de bouwlaag van de woning betreft de oppervlakte gemeten vanaf het midden van de buitenste/scheidende muren, inclusief dragende en niet-dragende binnenmuren en inclusief nissen, trapgaten, vides, schalmgaten etc.;

c. De (bruto) hoogte van een bouwlaag wordt bepaald vanaf de bovenkant van de vloer tot en met de vloer van de bovenliggende bouwlaag of tot en met de bovenliggende dakconstructie;

d. Bij de inhoud van een woning worden ook ruimten meegeteld welke een hoogte hebben van minder dan 1,50 meter met uitzondering van kruipruimtes;

e. Bij het bepalen van de inhoud wordt er geen onderscheid gemaakt tussen woonruimte en overige inpandige ruimte;

f. Bij de inhoud van een woning worden de inhoud van tot de woning behorende externe bergingen, of kelderbergingen bij appartementen en flats en/of de inhoud van overdekte gebouwgebonden buitenruimten niet opgeteld. Bij de bepaling van de bruto inhoud van een pand of complex meergezinswoningen, worden de binnen dat pand of complex aanwezige bergingen, kelderbergingen, inpandige parkeerplaatsen etc. wel meegenomen.